User Tools

Site Tools


11566-moreira-sales-la-gi

Moreira Sales là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 353,892 km², dân số năm 2007 là 13263 người, mật độ 30,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11566-moreira-sales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)