User Tools

Site Tools


11585-morro-da-gar-a-la-gi

Morro da Garça là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,009 km², dân số năm 2007 là 2887 người, mật độ 7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11585-morro-da-gar-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)